NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH NÀO LÀ TỐT NHẤT ĐỂ HỌC ĐẦU TIÊN?

Bạn sẽ không chỉ được học ngôn ngữ mà thay vào đó, bạn sẽ được học tất cả các nguyên tắc cơ bản và khái niệm lập trình cùng lúc.

Cuộc tranh luận về vấn đề này đã diễn ra trong một thời gian dài. Theo bạn, ngôn ngữ lập trình tốt nhất để học đầu tiên là gì?

Khi được hỏi câu hỏi này, cách tiếp cận của tôi là xem xét ngôn ngữ nào sẽ có giá trị nhất trong suốt sự nghiệp. Làm cho vấn đề phức tạp hơn, bạn sẽ không chỉ được học ngôn ngữ, bạn sẽ được học tất cả các nguyên tắc cơ bản và các khái niệm về lập trình cùng một lúc.

Khi cân nhắc vấn đề này, điều quan trọng cần lưu ý là tôi không tính đến các ngôn ngữ JavaScript hoặc ngôn ngữ đánh dấu là ứng cử viên. Trong thực tế, tôi sẽ liệt kê các ngôn ngữ mà tôi xem xét ngay lập tức:

  • Java
  • C#
  • PHP
  • Ruby
  • Python
  • Objective-C
  • C++

Tôi biết là tôi liệt kê thiếu nhiều ngôn ngữ khác mà bạn thích. Có nhiều ưu điểm và khuyết điểm đối với mỗi ngôn ngữ nói chung và mỗi ngôn ngữ làm nền móng nói riêng.

Các yếu tố quyết định lớn nhất của tôi là:

Ngôn ngữ nào sẽ cung cấp nền tảng khái niệm tốt nhất.

Ngôn ngữ nào sẽ là sự chuyển đổi hữu ích nhất sang các ngôn ngữ khác.

Ngôn ngữ nào sẽ khiến bạn có được nhiều thị trường nhất.

Đối với nền tảng khái niệm đó, tôi đang nói về lập trình hướng đối tượng. Khi học một số khái niệm khó nắm bắt và khó hiểu hơn, nếu hiểu và thực hiện khái niệm đó cũng giống như việc não bạn được khai sáng vậy. Tuy nhiên, nếu bạn không hiểu được cú pháp thì điều đó sẽ không xảy ra. Để học các nguyên tắc cơ bản của lập trình, tôi nghĩ rằng Python và Ruby là một công cụ tuyệt vời. Nhưng theo cách truyền thống, tôi lại chọn C# và Java cho riêng mình.

Các ngôn ngữ mà tôi cho là hữu ích nhất khi chuyển đổi sang các ngôn ngữ mới là Java, C# và C++. Nếu bạn thành thạo bất kì ngôn ngữ nào trong 3 ngôn ngữ trên bạn sẽ nhanh chóng hiểu được 2 ngôn ngữ còn lại. Hơn nữa, các ngôn ngữ khác trong danh sách của tôi đều chịu ảnh hưởng rất lớn bởi 3 ngôn ngữ này. Còn nếu bạn bắt đầu với Objective-C và cú pháp whacky nhưng còn mơ hồ, bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian chuyển đổi sang 1 ngôn ngữ khác. Tương tự như vậy nhưng ở mức độ thấp hơn, cú pháp của Ruby va Python khác xa với phần còn lại.

Cuối cùng, ngôn ngữ nào khiến bạn kiếm được nhiều thị trường nhất phụ thuộc hoàn toàn vào những gì bạn định làm với chính bản thân mình. Nếu bạn cho tôi biết ý tưởng lập trình của bạn, biết rằng thông tin làm nên sự khác biệt.

Bạn muốn làm việc tai Google? Tốt nhất bạn nên đi theo Python. Bạn muốn làm việc trong doanh nghiệp, bạn nên học Java hoặc C#. Bạn muốn xây dựng trang web, bạn nên đi theo hướng PHP hoặc Ruby. Còn nếu mục tiêu của bạn làm việc cho Apple? Chỉ cần tập trung vào Objective-C và không bao giờ lập trình bên ngoài hệ sinh thái khổng lồ của họ.

Tuy nhiên, tôi luôn đề xuất  Java hoặc C#. Học một trong những ngôn ngữ đó sẽ giúp bạn có khả năng học tất cả những ngôn ngữ thấp hơn. Cá nhân tôi bắt đầu với C# và đã lập trình nó trong hơn 10 năm. Trong thời gian đó tôi đã học được gần 10 ngôn ngữ lập trình và tôi sử dụng chúng thường xuyên. Kinh nghiệm đó chắc chắn cũng góp phần làm cho bản giới thiệu của tôi trở nên tốt hơn.

Làm thế nào để bạn tiếp cận câu hỏi này? Bạn sẽ giới thiệu gì cho một trường đại học để xây dựng lại chương trình cơ sở của họ? Hay làm một nhà freelancer? Trở thành một thợ săn việc làm? Đây không phải một câu hỏi dễ dàng.

(Bài viết này được dịch từ bài báo trên trang IT World)

 

You May Also Like…

Contact with TechLead

Describe your project and needs of software engineering in short and discuss the ways of collaboration with our team

  CONTACT US