LÀM CÁCH NÀO ĐỂ NHÂN VIÊN ĐI LÀM ĐÚNG GIỜ ??

This is an evaluation image and is Copyright Chud Tsankov. Do not publish without acquiring a license. Image number: 0521-1012-0921-2451. http://www.acclaimimages.com/_gallery/_pages/0521-1012-0921-2451.html

Sự chậm trễ quá mức ở nơi làm việc khiến sản xuất chậm lại và bắt buộc các nhân viên khác phải bước vào công việc muộn. Giải quyết vấn đề đi làm muộn ở nơi làm việc đòi hỏi bạn phải giải quyết tất cả các nhân viên và giải thích sự trễ ảnh hưởng đến cả nhân viên và công ty như thế nào. Bằng cách đảm bảo rằng nhân viên của bạn hiểu được lợi ích của việc đến đúng giờ và nỗ lực để giúp họ đến đúng giờ một cách nhất quán, vấn đề đi làm muộn của công ty bạn sẽ trở thành một vấn đề của quá khứ.

Để cải thiện tình trạng đi muộn của nhân viên, bạn có thể tham khảo cách sau:

1. Tổ chức một cuộc họp với tất cả nhân viên. Để đảm bảo rằng tất cả nhân viên tham dự cuộc họp – đặc biệt là những người tiếp xúc thường xuyên – lên kế hoạch cuộc họp trước và xác định rõ ràng rằng tất cả mọi người đều bắt buộc phải có mặt.

2. Bắt đầu cuộc họp bằng cách thông báo cho tất cả mọi người rằng bạn tổ chức cuộc họp này để thảo luận về một vấn đề đi muộn tại nơi làm việc. Giải thích rằng bạn đã chứng kiến một số nhân viên đến sau thời gian làm việc đã quy định. Không chỉ rõ người nào hoặc nhìn thấy nhân viên nào có lỗi. Nếu chỉ rõ người vi phạm sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn và nhân viên.

3. Giải thích lý do tại sao đến đúng giờ tại nơi làm việc lại quan trọng. Giải thích rằng khi một nhân viên đến muộn, nó thường chứng tỏ là nhân viên đó không thể hoàn thành các công việc hàng ngày của mình. Nếu bạn đang kinh doanh dịch vụ khách hàng, hãy giải thích cách thiếu nhân viên có thể làm cho dịch vụ khách hàng sụt giảm và dẫn đến những khách hàng thất vọng sẽ không quay lại.

4. Cho nhân viên của bạn lời khuyên để làm việc đúng giờ. Đề nghị cài đặt nhiều chuông báo thức cho nhân viên gặp khó khăn khi thức dậy.

5. Yêu cầu nhân viên gọi để thông báo nếu họ biết họ sẽ bị trễ. Giải thích rằng một cuộc gọi điện thoại ít nhất là chuẩn bị quản lý và đồng nghiệp cho nhân viên chậm trễ.

6. Nói về những lần đến trễ. Để tránh nghe có vẻ thô bạo của người quản lý, hãy giải thích rằng bạn hiểu rằng nếu nhân viên không kịp thời làm việc vì đau ốm, vì con cái của họ hoặc do trường hợp khẩn cấp.

7. Kỷ luật nhân viên khi cần thiết và trên từng trường hợp cụ thể. Đừng kỷ luật toàn bộ lực lượng lao động của bạn, mà là những cá nhân tiếp tục đến muộn mà không có lý do hợp pháp. Cảnh báo bằng lời nói, cảnh báo bằng văn bản, thời gian nghỉ và thậm chí chấm dứt hợp đồng nếu một nhân viên liên tục đến muộn.

You May Also Like…

Contact with TechLead

Describe your project and needs of software engineering in short and discuss the ways of collaboration with our team

  CONTACT US