Tuyển dụng Senior Java Developer

Tuyển dụng Senior Java Developer

Mô tả công việc Lập trình chính trong các dự án sử dụng ngôn ngữ Java. Tham gia vào tất cả các khâu trong quá trình phát triển phần mềm: tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ mới,… Tham gia quản lý nhóm nếu có khả năng phù hợp. Chi tiết cụ...
Tuyển Dụng Tester Leader ( 1-3 Năm Kinh Nghiệm )

Tuyển Dụng Tester Leader ( 1-3 Năm Kinh Nghiệm )

Công ty cổ phần TechLead tuyển dụng vị trí Tester Leader ( 1-3 Năm Kinh Nghiệm ) Mô tả công việc Phân tích, thiết kế test case, thực hiện test và report bug ,verify bug phát hành của team. Confirm trực tiếp với khách hàng để làm rõ yêu cầu. Xây dựng kế hoạch kiểm thử...
Tuyển dụng Frontend Developer React (2 năm kinh nghiệm )

Tuyển dụng Frontend Developer React (2 năm kinh nghiệm )

Công ty cổ phần TechLead Tuyển dụng Frontend Developer React (Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm).Mô tả công việcTham gia xây dựng và phát triển Frontend cho hệ thống chấm công, điểm danh và truyền thông nội bộ trên web và mobile sử dụng công nghệ ReactJS và React NativeĐề...
Tuyển dụng IT Project Manager

Tuyển dụng IT Project Manager

Công ty cổ phần TechLead Tuyển dụng IT Project Manager Mô tả công việcChịu trách nhiệm quản lý dự án của công ty toàn bộ các giai đoạn cho tới khi đóng dự án bao gồm: xác định phạm vi dự án, lên kế hoạch, sắp xếp nguồn lực triển khai, quản lý project budget, resource,...
Tuyển Dụng PHP Developer( Từ 3 năm kinh nghiệm)

Tuyển Dụng PHP Developer( Từ 3 năm kinh nghiệm)

Công ty cổ phần TechLead tuyển dụng vị trí PHP Developer ( từ 3 Năm Kinh Nghiệm ) Mô tả công việc Tham gia phân tích, xây dựng và phát triển các sản phẩm phần mềm của công ty. Phối hợp chặt chẽ với bộ phận đảm bảo chất lượng để tạo ra sản phẩm tốt cho khách hàng. Làm...
Tuyển dụng Sales and Marketing

Tuyển dụng Sales and Marketing

1. Mô tả công việc  – Lập chiến lược marketing về các sản phẩm của công ty – Phát triển các chiến lược kinh doanh tiềm năng – Duy trì quan hệ với khách hàng – Tạo và trình bày báo cáo thực tế về tình hình marketing và sale của công ty –...
Table of content