10 Kỹ Năng Cần Có Của Tester

Written by Trong Tran The

November 4, 2021

Tester là ai?

Tester là một thuật ngữ để chỉ các cá nhân kiểm thử phần mềm. Công việc chính của họ là sử dụng các kỹ thuật Test Manual và Automation để tìm kiếm lỗi hay bất kỳ vấn đề nào của một ứng dụng mà người dùng cuối có thể gặp phải.

Thông thường, tester tự thiết lập môi trường kiểm thử hoặc nhờ hỗ trợ của quản trị viên hệ thống. Khi các bài test được triển khai, tester sẽ đánh giá và ghi lại các vấn đề được tìm thấy. Mục đích cuối cùng của việc kiểm thử là nhằm đảm bảo sản phẩm luôn có chất lượng tốt nhất.

các kỹ năng tester cần có

    Tester là người thực hiện kiểm thử để tìm kiếm lỗi trên phần mềm

Tester cần những kỹ năng gì?

Vậy, tester cần những kỹ năng gì để có thể thực hiện tốt các yêu cầu kiểm thử phần mềm? Trong phần này, chúng ta sẽ xét một số kỹ năng mà bất kỳ tester nào cũng cần phải có.

Kỹ năng về công nghệ

Hiểu biết về công nghệ là một yêu cầu bắt buộc đối với một tester. Thậm chí, các tester còn phải có kiến thức vững chắc và kinh nghiệm trong phát triển phần mềm. Việc có thể sử dụng thành thạo các công cụ kỹ thuật cũng rất cần thiết đối với tester.

Dưới đây là những kỹ năng liên quan đến kỹ thuật – công nghệ mà các tester cần phải có:

  • Kiến thức cơ bản về Cơ sở dữ liệu/SQL: Khi thực hiện kiểm thử, tester phải làm việc với một lượng lớn dữ liệu.. Dữ liệu này được lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu khác nhau như Oracle, MySQL… Vì thế, hiểu biết về cơ sở dữ liệu/SQL là kỹ năng cơ bản mà các tester phải có.
  • Biết sử dụng hệ điều hành Linux: Hầu hết các ứng dụng phần mềm như Application Server, Web-Services, Databases đều được triển khai trên các máy Linux. Điều này đòi hỏi tester phải biết cách sử dụng Linux để hỗ trợ quá trình kiểm thử phần mềm.
  • Thông tạo Test Management tools: Đây là các công cụ Quản lý hoạt động kiểm thử mà tester phải sử dụng mỗi ngày. Nếu không có kỹ năng quản lý kiểm thử thích hợp, việc kiểm thử phần mềm sẽ không hiệu quả.
  • Làm việc với Defect Tracking tools: Đây là các công cụ giúp tester theo dõi lỗi một cách có hệ thống. Tester sẽ cần có kiến thức và kỹ năng sử dụng một số công cụ như Jira, QC, Bugzilla…
  • Sử dụng Automation tools: Các tester phải có kỹ năng sử dụng các công cụ tự động hóa như Ranorex, Selenium và Cucumber để hỗ trợ quá trình kiểm thử.
các kỹ năng tester cần có

Tester cần có kỹ năng về công nghệ

Các kỹ năng mềm

  • Phân tích: Đây là một kỹ năng mềm quan trọng đối với bất kỳ tester nào. Khi kiểm thử phần mềm, tester phải phân tích tình huống đã cho để đưa ra giải pháp thích hợp. Với kỹ năng phân tích tốt, tester có thể chia phần mềm phức tạp thành các đơn vị nhỏ hơn và phân tích từng yếu tố riêng lẻ.
  • Giao tiếp: Kỹ năng giao tiếp hỗ trợ tester rất nhiều trong quá trình thực hiện kiểm thử. Tester sẽ cần phải biết cách làm việc với nhóm dự án như báo cáo các bài test đã chạy.
  • Tổ chức và quản lý thời gian: Có thể quản lý công việc là rất cần thiết với các tester. Tester cần có những kỹ năng mềm này để nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc.

10 kỹ năng của một tester chuyên nghiệp

Ở phần trên chúng ta mới chỉ đề cập đến những kỹ năng cơ bản cần có của một tester. Nhưng để trở thành tester chuyên nghiệp, bạn phải có 10 kỹ năng cụ thể sau:

1. Phương pháp DevOps & Agile

Phần mềm ngày càng phức tạp nên tester cần áp dụng Agile và DevOps để thúc đẩy việc kiểm thử. Trong đó, phương pháp Agile Testing giúp tăng tốc độ kiểm thử. Còn DevOps lại giúp phân tích và QA để tạo ra sản phẩm cuối cùng có chất lượng cao nhất. Vì vậy, sử dụng DevOps và Agile là kỹ năng quan trọng mà tester chuyên nghiệp nhất định phải có.

các kỹ năng tester cần có

Tester cần có kỹ năng sử dụng phương pháp DevOps và Agile

2. Kiểm thử tự động

Tester giỏi cần phải thuần thục kiểm thử tự động (Automation Testing) để kiểm thử các dự án lớn. Ngoài ra, một số công cụ Automation Testing còn hỗ trợ riêng cho từng bài test cụ thể. Điều này giúp cho quá trình kiểm thử đạt được hiệu quả cao.

3. Lập trình

Tester chuyên nghiệp không cần phải làm việc như một lập trình viên. Tuy nhiên, bạn bắt buộc phải hiểu được cách thức hoạt động của ứng dụng để thiết kế các bài test phù hợp. Kiến thức lập trình giúp tester xác định các lỗi có thể xảy ra với code của ứng dụng. Vì thế, tester nên học ít nhất 2 ngôn ngữ lập trình để làm chủ quá trình kiểm thử phần mềm.

các kỹ năng tester cần có

Kỹ năng lập trình rất quan trọng đối với các tester

4. SDLC

Đây là một kỹ năng liên quan đến sự phát triển của phần mềm. Nó giúp tester hiểu được quá trình phát triển ứng dụng và lập kế hoạch chu kỳ test dễ dàng. Để có kỹ năng này, tester cần phải học một vài phương pháp lập trình như Scrum, Waterfall, Lean, Kanban…

5. Lập kế hoạch kiểm thử

Kỹ năng này là điều cần thiết đối với tester vì nó giúp xác định đúng yêu cầu kiểm thử. Quy trình kiểm thử được ghi chép đầy đủ giúp tester và doanh nghiệp phân bổ ngân sách và nguồn lực phù hợp cho mỗi dự án. Do đó, lập kế hoạch kiểm thử nằm trong danh sách 10 kỹ năng của một tester chuyên nghiệp.

các kỹ năng tester cần có

Kỹ năng lập ký hoạch là cần thiết với một tester

6. Báo cáo kiểm thử

Một tester giỏi phải có kỹ năng báo cáo để cung cấp tình trạng chính xác của phần mềm cho các bên liên quan. Nhiệm vụ hàng ngày của tester là báo cáo về các test case đã chạy, lỗi gặp phải… để có cách quyết định đúng đắn.

7. Giao tiếp tốt

Một tester chuyên nghiệp thường có kỹ năng giao tiếp tuyệt. Bằng cách giao tiếp tốt, tester có thể làm việc hiệu quả với các bên liên quan. Ngoài ra, giao tiếp tốt còn giúp thể hiện mức độ hiểu biết cao. Nó giúp truyền đạt những hiểu biết sâu sắc và đưa ra phản hồi một cách hợp lý nhất.

các kỹ năng tester cần có

Tester giỏi phải có kỹ năng giao tiếp và tương tác tốt với nhóm dự án

8. Sáng tạo

Kiểm thử phần mềm là một quá trình đòi hỏi sự sáng tạo không ngừng nghỉ của tester. Tester giỏi phải biết đặt câu hỏi về sự phát triển của ứng dụng và phân tích các khía cạnh của nó. Khả năng sáng tạo giúp tester đưa ra các bài test hay và các giải pháp khả thi nhất.

9. Dùng mạng xã hội

Sử dụng mạng xã hội cũng là một kỹ năng rất cần thiết đối với các tester. Thông qua mạng xã hội, tester có thể tương tác với người dùng và học hỏi những xu hướng mới. Có kỹ năng mạng xã hội cũng cho phép bạn kết nối với các chuyên gia về kiểm thử.

10. Làm việc độc lập

Cuối cùng, tester phải có kỹ năng làm việc độc lập. Kỹ năng này giúp rèn luyện khả năng thực hiện nhiệm vụ từ khi phát triển sản phẩm cho đến khi hoàn thành sản phẩm. Tester chuyên nghiệp có thể tự kiểm thử phần mềm mà không cần sự hỗ trợ của người khác.

You May Also Like…

Contact with TechLead

Describe your project and needs of software engineering in short and discuss the ways of collaboration with our team

  CONTACT US

    Table of content