Basic Math

Giới thiệu Basic Math Basic Math là ứng dụng học tập giúp phát huy tối đa tiềm năng tư duy cho trẻ trong độ tuổi từ mầm non, mẫu giáo và lớp 1. Ứng dụng sẽ giúp các bé học và luyện tập với hai phép toán nhân và chia hệ số, cung cấp các […]

Habit of learning English daily With English Vocab

In today’s globalized world, English has become an essential language for communication, education, and employment. Spending time every day to learn with English Vocab can help children to develop their vocabulary, improve their language skills, and boost their confidence in speaking English The time of learning should children spend to learn English a day base […]

10 Essential Skills of a Tester

Tester là ai? Tester là một thuật ngữ để chỉ các cá nhân kiểm thử phần mềm. Công việc chính của họ là sử dụng các kỹ thuật Test Manual và Automation để tìm kiếm lỗi hay bất kỳ vấn đề nào của một ứng dụng mà người dùng cuối có thể gặp phải. Thông […]