Hành Trình Trở Thành Một Tester

5 năm – thời gian để một tân sinh viên Công nghệ thông tin mất định hướng trở thành chuyên viên kiểm thử phần mềm (Tester) Bạn có tin rằng, loài người chỉ là những kẻ bắt chước? … Tôi đã từng sống một cuộc đời chỉ biết bắt chước như vậy. Hồi cấp ba, […]