Phát triển phần mềm doanh nghiệp

Dự án transportation

Dự án phát triển phần mềm TechLead

Đối tác trong dự án này của TechLead là doanh nghiệp vận tải tại Việt Nam. Hoạt động chính của doanh nghiệp là một trung gian kết nối với các đơn vị vận chuyển hàng hóa quốc tế. Trước đi đến với TechLead, quy trình vận hành  và quản lý dữ liệu của doanh nghiệp được thực hiện hoàn toàn theo cách truyền thống. Các dữ liệu khách hàng, đơn hàng được công ty lưu trữ qua sổ sách dẫn đến tình trạng khó khăn trong việc quản lý dữ liệu đơn hàng và hành trình đơn hàng.

Phần mềm quản lý vận tải Transportation là một phần mềm được thiết kế để quản lý các hoạt động vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp vận tải. Transportation là có chức năng chính là lưu trữ dữ liệu của khách hàng giúp doanh nghiệp có thể tối ưu quy trình vận hành, quy trình quản lý hàng hóa một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Dịch vụ

Phát triển phần mềm

Khách hàng

Việt Nam

Lĩnh vực

Vận tải

Thời gian

2019

YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

Với dự án lần này, Techlead được yêu cầu xây dựng một phần mềm quản lý vận tải với tính năng và giao diện dễ dàng sử dụng giúp cải thiện hiệu quả vận chuyển, nâng cao khả năng kiểm tra hành trình, trạng thái hàng hóa trong gian thực. Các tính năng quan trọng của khách hàng bao gồm: 

Phần mềm là nơi lưu trữ các dữ liệu vận chuyển, giữ liệu về các đơn hàng từ phía khách hàng mà doanh nghiệp quản lý.

Quản trị dữ liệu giúp người vận hành quản lý được thời gian, số lượng và hành trình các đơn hàng.

Phần mềm giúp đối soát, thống kê và quản lý các chi phí, lợi nhuận của doanh nghiệp. 

Cách thức
tiếp cận dự án

Khó khăn trong quá trình thực hiện dự án

Công nghệ sử dụng

Những lợi ích đem lại cho doanh nghiệp

Transportation giúp khách hàng tối ưu hóa được quy trình quản lý hàng hóa và quản lý dữ liệu lớn một cách tối đa. Những lợi ích cụ thể mà phần mềm đã đem lại cho doanh nghiệp:

Hình ảnh của dự án

Liên hệ với
Techlead
Tải Portfolio TechLead