Dự án
TechLead

Phát triển phần mềm

Việt Nam

Vận tải

TRANSPORTATION

Phần mềm quản lý vận tải Transportation là một phần mềm được thiết kế để quản lý các hoạt động vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp vận tải.

Phát triển phần mềm

Mỹ

TMĐT

GORILLA

Addon trên Google Sheet giúp thu thập dữ liệu của khách hàng, đơn hàng; thống kê, phân tích và báo cáo kết quả kinh doanh các gian hàng của doanh nghiệp

Phát triển phần mềm

Mỹ

Tài chính

OLD SCHOOL VALUE

Phần mềm là công cụ giúp nhà đầu tư phân tích, đánh giá và quản lý danh mục đầu tư, hiệu quả và tiềm năng của các mã chứng khoán.