Phát triển phần mềm

DỰ ÁN
Old School Value

phần mềm old school value

Khách hàng của TechLead trong dự án này là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán tại Mỹ. Qua nhiều năm hoạt động, với bề dày kinh nghiệm doanh nghiệp đã phát triển không ngừng với quy mô đạt tới gần 60 nhân sự trong năm 2019.

Sau nhiều năm hoạt động trên thị trường với sự hiểu biết về công nghệ thông tin, khách hàng của TechLead đã sử dụng những công cụ để giúp thu thập dữ liệu để từ đó phân tích, đánh giá hiệu quả đầu tư trên phần mềm excel.

Tuy nhiên, khi số lượng nhân sự lớn, danh mục đầu tư ngày càng mở rộng, việc sử dụng phần mềm excel không đáp ứng được các yêu cầu từ của doanh nghiệp.

Năm 2019 với sự phát triển thần tốc của mình, doanh nghiệp quyết định xây dựng 1 phần mềm là công cụ giúp các nhà đầu tư phân tích, đánh giá và quản lý các danh mục đầu tư, hiệu quả, tiềm năng của các mã cổ phiếu một cách nhanh chóng và có độ chính xác cao.

Service

Software Development

Client

America

Field

Finance

Time

2019

YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

Trong dự án này, TechLead được yêu cầu phát triển một phần mềm giúp thu thập, thống kê và phân tích dữ liệu của các mã cổ phiếu từ đó đề xuất tiềm năng của các mã cổ phiếu đó. Các chức năng quan trọng mà khách hàng đề ra bao gồm:

Phần mềm giúp các nhà đầu tư thu thập các dữ liệu về chứng khoán, cổ phiếu … từ các trang báo, trang tin tức và tổng hợp từ đó trả về những thông tin cho người sử dụng.

Từ các dữ liệu đã thu thập được, trên nền tảng sử dụng các phương pháp phân tích chứng khoán, phần mềm sẽ đưa ra đánh giá về hiệu quả, mức độ tiềm năng của các mã cổ phiếu.

Là một phần mềm giúp thống kê, báo cáo tài chính, báo cáo các hạng mục đã được đầu tư …  giúp người sử dụng quản lý được hoạt động đầu tư của các danh mục một cách nhanh chóng với độ chính xác cao.

Cách thức
tiếp cận dự án

Khó khăn trong quá trình thực hiện dự án

Công nghệ sử dụng

Những lợi ích đem lại cho doanh nghiệp

Hình ảnh của dự án

Liên hệ với
Techlead
Tải Portfolio TechLead