5 chế độ chơi như thế nào?

 • Có 5 chế độ chơi để bạn có thể luyện tập từ – những từ mà bạn đã thêm vào danh sách ‘Muốn học’ trong màn hình ‘Chủ đề’

Bước 1 :

 • Để truy cập chế độ này, hãy chuyển đến Màn hình chính và chọn biểu tượng Play để bắt đầu

Bước 2 :

 • Các thành phần trong màn hình chơi
 1. Trở về 
 2. Mục tiêu hàng ngày 
 3. Hỗ trợ kỹ thuật

4. Bật/tắt nghĩa của từ

5. Tìm hiểu thêm 

6. Thanh tiến trình 

 • Mỗi lần chọn đúng đáp án, thanh tiến trình sẽ đầy dần đến khi hoàn thành
Chế độ: Chọn ký tự sai
 • Dựa vào hình ảnh và định nghĩa, chọn ký tự sai trong từ
 :                              Ví dụ: ‘Computera’, chọn ‘a’ là ký tự sai trong từ

Chế độ: Chọn từ đúng

 • Dựa vào hình ảnh và định nghĩa, chọn 1 từ đúng trong 4 đáp án

Chế độ: Chọn phát âm

 • Dựa vào hình ảnh và định nghĩa, nghe phát âm để chọn câu trả lời đúng

Chế độ: Chọn hình ảnh

 • Nghe phát âm của từ, sau đó chọn hình ảnh phù hợp

Chế độ: Sắp xếp ký tự

 • Dựa vào hình ảnh và định nghĩa, sắp xếp các ký tự thành từ chính xác