Đánh giá
của học viên

Khóa học Tester
Nguyễn Văn A
Chuyên viên Tester công ty ABC

Sau khóa học tại TechLead, mình đã trúng tuyển vào ABC. Với kiến thức và kinh nghiệm mình đã học được trong 3 tháng tại TechLead, mình hoàn toàn tự tin ứng tuyển vào vị trí chuyên viên Tester tại các công ty trong và ngoài nước.

Khóa học Node JS
Nguyễn Văn B
Chuyên viên NodeJS công ty ABC

Mình thấy phương pháp đào tạo của TechLead rất thực tế giúp mình tiết kiệm được thời gian học rất nhiều. Trong 6 tháng học, mình đã được tham gia các dự án của công ty nên đã có thể đảm nhiệm vị trí Node JS ngay khi kết thúc khóa học.

Khóa học PHP
Nguyễn Văn A
Chuyên viên PHP công ty ABC

TechLead là công ty phát triển phần mềm cho các doanh nghiệp nên quá trình học tập tại đây mình đã được tham gia vào các dự án thực tế giúp mình tích lũy được kinh nghiệm để tự tin đảm nhiệm vị trí chuyên viên PHP tại ABC

Khóa học Tester
Nguyễn Văn A
Chuyên viên Tester công ty ABC

Sau khóa học tại TechLead, mình đã trúng tuyển vào ABC. Với kiến thức và kinh nghiệm mình đã học được trong 3 tháng tại TechLead, mình hoàn toàn tự tin ứng tuyển vào vị trí chuyên viên Tester tại các công ty trong và ngoài nước.

Khóa học Tester
Nguyễn Văn A
Chuyên viên Tester công ty ABC

Sau khóa học tại TechLead, mình đã trúng tuyển vào ABC. Với kiến thức và kinh nghiệm mình đã học được trong 3 tháng tại TechLead, mình hoàn toàn tự tin ứng tuyển vào vị trí chuyên viên Tester tại các công ty trong và ngoài nước.

Khóa học Node JS
Nguyễn Văn B
Chuyên viên NodeJS công ty ABC

Mình thấy phương pháp đào tạo của TechLead rất thực tế giúp mình tiết kiệm được thời gian học rất nhiều. Trong 6 tháng học, mình đã được tham gia các dự án của công ty nên đã có thể đảm nhiệm vị trí Node JS ngay khi kết thúc khóa học.

Khóa học PHP
Nguyễn Văn A
Chuyên viên PHP công ty ABC

TechLead là công ty phát triển phần mềm cho các doanh nghiệp nên quá trình học tập tại đây mình đã được tham gia vào các dự án thực tế giúp mình tích lũy được kinh nghiệm để tự tin đảm nhiệm vị trí chuyên viên PHP tại ABC

Khóa học Tester
Nguyễn Văn A
Chuyên viên Tester công ty ABC

Sau khóa học tại TechLead, mình đã trúng tuyển vào ABC. Với kiến thức và kinh nghiệm mình đã học được trong 3 tháng tại TechLead, mình hoàn toàn tự tin ứng tuyển vào vị trí chuyên viên Tester tại các công ty trong và ngoài nước.

Các khóa học đã đào tạo

Sau nhiều khóa đào tạo nội bộ, TechLead đã xây dựng các khóa đào tạo với phương pháp giảng dạy riêng biệt giúp các học viên có thể học và thực hành với thời gian ngắn nhất.

Khóa học Tester

Sau 3 tháng đào tạo, học viên có đủ kiến thức và năng lực của một chuyên viên kiểm thử, có thể tham gia trực tiếp vào các dự án phần mềm tại doanh nghiệp

Khóa học Node JS

6 tháng đào tạo với chương trình >80% thực hành, học viên có thể đảm nhiệm công việc chuyên viên Node JS cho các công ty, tập đoàn trong và ngoài nước.

Khóa học PHP

Trở thành chuyên viên PHP với lộ trình học 6 tháng đào tạo tại TechLead.

Liên hệ với
Techlead
Tải Portfolio TechLead