Dự án Transportation

Để dịch vụ vận chuyển hàng hóa diễn ra dễ dàng, nhanh chóng, dự án Transportation ứng dụng công nghệ Angular2, slim đã cho ra đời một website hỗ trợ các cá nhân, tổ chức đang có nhu cầu vận chuyển. Website hỗ trợ người dùng trên các phương diện như:  

– Tham khảo chi phí vận chuyển

– Yêu cầu sử dụng dịch vụ vận chuyển

– Tìm kiếm lộ trình vận chuyển của hàng hóa

Ngoài ra bên cung cấp dịch vụ sẽ sử dụng website để :

– Quản lý các thông tin hàng hóa như : tên hàng, giá trị, sắp xếp lộ trình vận chuyển

– Quản lý thông tin khách hàng, đối tác, dư nợ

AVANTAGEHeadquarters
12 Khuat Duy Tien, Thanh Xuan, Ha Noi
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://www.techlead.vn/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.
AVANTAGEHeadquarters
12 Khuat Duy Tien, Thanh Xuan, Ha Noi
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://www.techlead.vn/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by BoldThemes. All rights reserved.

Copyright by BoldThemes. All rights reserved.