Dự án Programmers Plaza

Đây là một web app được tạo nên từ nền tảng Java, Angularjs cung cấp dịch vụ sửa lỗi lập trình.

Người dùng web là những người đang có nhu cầu sửa lỗi lập trình. Họ sẽ đăng ký và đăng nhập để gửi lỗi, đưa ra thời hạn sửa lỗi , tham khảo chi phí và sử dụng dịch vụ.

AVANTAGEHeadquarters
18/7 Thai Ha, Dong Da, Ha Noi
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://www.techlead.vn/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://www.techlead.vn/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by BoldThemes. All rights reserved.

Copyright by BoldThemes. All rights reserved.