Dự án OSV

Từ công nghệ AngularJs, wordpress, php, các developer đã tạo nên một website quản lý,cung cấp các thông tin về thị trường cổ phiếu. Trang web này cho phép các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham khảo hoặc đang đầu tư vào thị trường cổ phiếu có thể truy cập để tìm kiếm thông tin cổ phiếu của các công ty, xem các đánh giá biến động tăng giảm thông qua các biểu đồ, quản lý tài chính, cổ phiếu cá nhân trên website từ đó đưa ra được nhận định để đầu tư hợp lý.

AVANTAGEHeadquarters
12 Khuat Duy Tien, Thanh Xuan, Ha Noi
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://www.techlead.vn/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.
AVANTAGEHeadquarters
12 Khuat Duy Tien, Thanh Xuan, Ha Noi
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://www.techlead.vn/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by BoldThemes. All rights reserved.

Copyright by BoldThemes. All rights reserved.