Dự án Joos

Đây là một website sử dụng wordpress để giúp các doanh nghiệp quảng bà hình ảnh của công ty mình. Người sử dụng sẽ dễ dàng truy cập website tìm kiếm các thông tin về công ty, sản phẩm đã có, các dịch vụ đang cung cấp, liên hệ hỏi đáp thắc mắc….

AVANTAGEHeadquarters
12 Khuat Duy Tien, Thanh Xuan, Ha Noi
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://www.techlead.vn/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.
AVANTAGEHeadquarters
12 Khuat Duy Tien, Thanh Xuan, Ha Noi
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://www.techlead.vn/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by BoldThemes. All rights reserved.

Copyright by BoldThemes. All rights reserved.