Dự án Fight Back

Sử dụng công nghệ Java, Angular 4, React native, Website mang tên Fight Back được lập nên với mục đích

tiếp nhận thông tin về những trường hợp bị bạo hành.

Người dùng trang web này là những nạn nhân bị bạo hành, những nhân chứng của các vụ bạo hành.

Những người này sẽ gửi các thông tin của trường hợp bị bạo hành đến website, từ đó các tình nguyện viên sẽ có phương án để tư vấn, hỗ trợ đến những nạn nhân bị bạo hành.

AVANTAGEHeadquarters
12 Khuat Duy Tien, Thanh Xuan, Ha Noi
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://www.techlead.vn/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.
AVANTAGEHeadquarters
12 Khuat Duy Tien, Thanh Xuan, Ha Noi
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://www.techlead.vn/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by BoldThemes. All rights reserved.

Copyright by BoldThemes. All rights reserved.