Dự án Courzecorner

Ra đời từ công nghệ Java, Angularjs, web app Courzecorner cung cấp dịch vụ hỗ trợ học tập.

Web phục vụ đối tượng chính là các học sinh, sinh viên đang có những thắc mắc trong quá trình học tập.  Tính năng chính của web này là: gửi thắc mắc, tham khảo chi phí, thời gian giải đáp.

AVANTAGEHeadquarters
12 Khuat Duy Tien, Thanh Xuan, Ha Noi
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://www.techlead.vn/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.
AVANTAGEHeadquarters
12 Khuat Duy Tien, Thanh Xuan, Ha Noi
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://www.techlead.vn/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by BoldThemes. All rights reserved.

Copyright by BoldThemes. All rights reserved.