Dự án Avonniv

Website sử dụng công nghệ Java, Angular 4 để quản lý các khoản đầu tư liên quan đến các vấn đề như môi trường, giáo dục, xã hội …cho phép người dùng truy cập tìm kiếm các khoản đầu tư với những thông tin về: thời hạn nộp hồ sơ, hạn mức tài chính, yêu cầu, nội dung của khoản đầu tư .

Trang web này hướng đến các tổ chức công cộng, các hiệp hội và hiệp hội phi lợi nhuận, các nhà sản xuất, các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu…Người dùng có các giải pháp xử lý các vấn đề có thể xem xét các yêu cầu của dự án và gửi phương án đề xuất để được duyệt đầu tư.

AVANTAGEHeadquarters
12 Khuat Duy Tien, Thanh Xuan, Ha Noi
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://www.techlead.vn/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.
AVANTAGEHeadquarters
12 Khuat Duy Tien, Thanh Xuan, Ha Noi
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://www.techlead.vn/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by BoldThemes. All rights reserved.

Copyright by BoldThemes. All rights reserved.