IT Outsourcing

TechLead cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm trên toàn cầu.

Applications

Ứng dụng tiện ích là một dịch vụ trong hệ sinh thái công nghệ TechLead.