Tester có thực là nghề đơn giản như mọi người nghĩ?

Hầu hết mọi người đều lầm tưởng Tester là nghề đơn giản, nhàn và có mức thu nhập ổn định. Đúng là có mức thu nhập ổn định nhưng thực tế nó nào có đơn giản như nghĩ Chỉ vì nghĩ nó đơn giản nên ko ít các lầm tưởng về nghề dẫn đến rất […]